Vakken

Mijn praktijk biedt professionele didactische hulp aan leerlingen met problemen op het gebied van:

rekenen (o.a. dyscalculie)
lezen (technisch en begrijpend)
taal (o.a. dyslexie)
Nederlands en wiskunde
huiswerkbegeleiding, agendaplanning en studievaardigheden
concentratie (ADHD, NLD en autisme)
Remedial Teaching ondersteunt bij faalangst en versterkt het zelfvertrouwen.