Mijn Visie

Remedial teaching: individueel en doelgericht

Kinderen door mijn persoonlijke aanpak en op maat gemaakte lesprogramma weer ‘op de rails’ krijgen. Zodat zij met herwonnen zelfvertrouwen en plezier werken aan de vakken waar zij (een beetje) moeite mee hebben. Dat is wat ik als Remedial Teacher wil bereiken. Want soms komt een kind om wat voor reden dan ook niet goed mee op school. Het kan om een bepaald vak gaan, zoals lezen of rekenen, of om een meer algemeen probleem. In die situaties bestaan er gelukkig effectieve oplossingen, zoals remedial teaching.

In mijn praktijk krijgt de leerling één op één een individueel lesprogramma aangeboden dat op zijn of haar problematiek gericht is. De ontbrekende kennis wordt opnieuw aangeboden en het kind leert de lesstof beter toe te passen.

Ik werk individueel met kinderen uit alle groepen van het basisonderwijs, voornamelijk op het gebied van rekenen, lezen en taal. Voor de leerlingen uit de onderbouw van het voortgezet onderwijs geef ik gerichte ondersteuning voor de vakken Nederlands, wiskunde en studievaardigheden.

Rust en overzicht zijn belangrijke factoren tijdens het leren; mijn praktijk beschikt over lichte en moderne ruimtes zodat uw kind geconcentreerd kan werken. Ook zal uw kind snel kennis maken met mijn zeer grote voorraad lesmaterialen. Deze lesmaterialen zijn speciaal ontwikkeld om kinderen spelenderwijs te laten leren.

Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw kind? Vraag een kosteloos kennismakingsgesprek aan