Mijn praktijk biedt professionele didactische hulp aan leerlingen met problemen op het gebied van:

  • rekenen (o.a. dyscalculie)
  • lezen (technisch en begrijpend)
  • taal (o.a. dyslexie)
  • Nederlands en wiskunde
  • huiswerkbegeleiding, agendaplanning en studievaardigheden
  • concentratie (ADHD, NLD en autisme)

Remedial Teaching ondersteunt bij faalangst en versterkt het zelfvertrouwen.