Kennismaking
Tijdens het gratis kennismakingsgesprek krijgt u als ouders de gelegenheid om te vertellen waar uw zorgen liggen. U krijgt tevens een beeld van mijn praktijk en mijn manier van aanpak. Wanneer u besluit om uw kind bij mij in te schrijven volgt er eerst een vooronderzoek. Dit is om mijn lesprogramma zo goed mogelijk bij uw kind te laten aansluiten.

Onderzoek
Bij de intake ga ik dieper in op de problematiek en maak ik afspraken met u over het verdere traject. Aan de hand van schoolgegevens en informatie uit het intakegesprek wordt in overleg met u besloten welk aanvullend onderzoek er eventueel nog noodzakelijk is. Blijkt het naderhand nodig om een specialistisch onderzoek te laten doen (bijvoorbeeld bij dyslexie of dyscalculie) dan zal ik uw kind doorverwijzen naar een onderzoeksbureau.

Handelingsplan
Aan de hand van alle resultaten wordt een handelingsplan opgesteld. In dit plan worden de doelen, de aanpak van het leerprobleem en de duur van het Remedial Teaching traject vastgesteld. U weet dus vooraf precies waar u aan toe bent.

Lessen Het kind komt over het algemeen één keer per week 45 minuten naar mijn Remedial Teaching praktijk in Bennekom. Om succeservaring op te doen en verder te groeien in het leerproces zal het kind iedere week zijn/haar persoonlijke map met oefenmateriaal mee krijgen om thuis te oefenen. Op deze manier hebben de lessen een maximaal effect. Bovendien geeft uw belangstelling het kind een extra stimulans.

Evaluatie Tussentijd wordt met de ouders geëvalueerd en eventueel een vervolg afgesproken.                        

Tarieven De tarieven worden besproken tijdens het gratis kennismakingsgesprek.