Soms komt een kind, om wat voor reden ook, niet goed mee op school. Het kan om een bepaald vak gaan, zoals lezen of rekenen, of om een meer algemeen probleem. In die situaties bestaan er gelukkig effectieve oplossingen die het kind weer ‘op de rails’ krijgen. Die oplossingen kunnen ook buiten school liggen, bij een Remedial Teacher. Hier krijgt de leerling één op één een individueel lesprogramma aangeboden dat op zijn of haar problematiek is gericht. De ontbrekende kennis wordt opnieuw aangeboden en het kind leert de lesstof beter toe te passen. Zo zal het met meer zelfvertrouwen verder kunnen gaan.

In mijn praktijk wordt individueel gewerkt met kinderen uit alle groepen van het basisonderwijs, voornamelijk op het gebied van rekenen, lezen en taal. Voor de leerlingen uit de onderbouw van het voortgezet onderwijs geef ik gerichte ondersteuning voor de vakken Nederlands, wiskunde en studievaardigheden.

Voor dat doel beschik ik over lichte en moderne ruimtes waarin uw kind rustig en geconcentreerd kan werken. Voor mijn lessen maak ik gebruik van een zeer grote voorraad lesmaterialen waarmee uw kind aan de slag gaat.